از مهمترین اهداف قیام ابا عبدا... الحسین (ع) در واقعه خونباركربلا ترویج و گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منكر بود بر این اساس ایجاد می نماید پیروان آن امام همام بر احیای این دو فریضه مظلوم و فراموش شده و وفاداری به آرمانهای بزرگ سالار شهیدان گامی بلند و تأثیرگذار بردارند.
شورای مركزی امر به معروف و نهی ازمنكر هیأت مذهبی از كلیه شاعران و نغمه سرایان گرانقدر دعوت می نماید تا با سرودن اشعار با مضامین امر به معروف و نهی از منكر در این فراخوان شركت نموده و آثار ارزشمند خود را كه رنگ و بوی عاشورایی داشته و واقعه كربلای امام حسین (ع) را برای خواننده تداعی نماید ارسال دارند.
الف) مضمون اشعار:
1-  فلسفه نهضت امام حسین (ع) با تأكید بر اهداف ویژه آن بزرگوار ( با قید دو عبارت امر به معروف و نهی از منكر در متن اشعار) شامل:
الف- توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منكر و درك اهمیت آن
ب- ایجاد انگیزه در مردم برای انجام امر به معروف و نهی از منكر
2- با توجه  به تأكیدات مقام معظم رهبری« تذكرلسانی وظیفه همگانی»
ب) مهلت ارسال آثار:
تا پایان ماه مبارك رمضان(1390/06/08)
ج) نحوه و چگونگی ارسال اشعار:
كلیه اشعار به صورت تایپ شده تحت نرم افزار word2003 تهیه و یا بر روی لوح فشرده و به انضمام نسخه چاپ شده در اندازه A4 به یكی از روشهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند.
صندوق پستی 19395/6666
سامانه پیامك 100083930231
sher@setad-ehya.ir
كلیه آثار راه یافته به بخش مسابقه به نام شاعر سراینده به صورت كتاب چاپ شده و در اختیار عمومی قرار می گیرد.
ه) جوایز
به نفرات منتخب جوایز ارزنده ای شامل كمك هزینه عمره، عتبات عالیات و مشهد مقدس و به سایر شركت كنندگان نیز هدایایی اعطاء خواهد شد.
و) آدرس دبیرخانه
پاسداران، دروس، خیابان شهید چیذری، مقابل خیابان شهید راستوان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر

شركت كنندگان در این فراخوان جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن ها و یا مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی ذیل ارتباط برقرار نمایند.
دورنویس 22561228
تلفن: 18-22561216
sher@setad-ehya.ir