اینجانب سیدمحمدحسین موسوی ریشهری مجری بزرگترین طرح قرآنی ، آموزش قرآن قبل از تولد ( طرح لالای فرشته ) قصد داریم جهت هدیه و انس و الفت با rقرآن و عترت در زمان بارداری مادران و نوزادی کودکان از لالایی مذهبی به 4 زبان فارسی ، انگلیسی ، عربی ، ترکی در طرح خود استفاده نماییم لذا از تمامی عاشقان اهل بیت و شاعران عزیز در این زمینه تقاضای همکاری مینماییم

باتشکر مدیر دارالقرآن بنی هاشم

سید محمد حسین موسوی ریشهری

http://www.lalay.ir/

شماره های تماس

66-64-55222863-021