دفتر طنز حوزه هنری، فراخوان آثار ششمین جشنواره سراسری طنز مکتوب را اعلام کرد. این فراخوان به شرح زیر است: دفتر طنز حوزه هنری، ششمین جشنواره سراسری طنز مکتوب را برگزار می‌کند. علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را با در نظر گرفتن مقررات جشنواره در رشته‌های:
ـ شعر
ـ نثر
ـ مقاله
ـ داستان کوتاه
و 
ـ فیلمنامه کوتاه
در دو بخش آزاد و ویژه (با موضوع «تحریم») به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. به برگزیدگان در هر رشته جوایزی نفیس، دیپلم افتخار، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.
شرایط آثار متقاضی:
1.
آثار ارسالی به این جشنواره نباید قبلاً در جشنواره دیگری برگزیده شده باشند.
2.
آثار به صورت تایپ شده همراه با لوح فشرده متن و مشخصات دقیق، نشانی و شماره تماس شرکت کننده، ارسال شود.
3.
در بخش نثر و داستان کوتاه، ذکر عنوان رشته الزامی است.
4.
حداقل آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در هر رشته به شرح زیر است: 
الف. شعر 3 اثر
ب. نثر 3 اثر
پ. داستان کوتاه 2 اثر
ت. فیلمنامه کوتاه 2 اثر،  
ث. مقاله 1 اثر
5.
در بخش‌های داستان کوتاه و فیلمنامه کوتاه، حجم آثار ارسالی از 5 صفحه آ4 با فونت معمولی بیشتر نباشد.
6.
 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه اول شهریور ماه 1390 است.
تلفن تماس: 88918300 - 84172326
نشانی اینترنتی: Info@daftaretanz.com