"مسابقه داستان‌نویسی گمانه‌ زن" که در چهار دوره گذشته زیرمجموعه "مسابقه‌ داستان‌نویسی علمی‌ - تخیلی" برگزار می شد امسال به طور مستقل فراخوان داد

 

مهلت ارسال آثار:

 اول شهریور تا اول آبان

زمان برگزاری مراسم:

 بهار  ۱۳۹۰

پست الكترونیكی (جهت ارسال اثر):

  contest89@sffaward.ir

موضوع:

 در حیطه داستانهای گمانه‌زن (فانتزی، علمی‌تخیلی و وحشت) بدون محدودیت موضوعی

شرایط:

هر اثر طبق تعریف داستان کوتاه باید حداکثر پانزده هزار کلمه و دست کم دو هزار کلمه باشند و آثار مینی‌مالیستی (چندکلمه‌ای) قابل قبول نیستند. هر نویسنده می‌تواند حداکثر تا پنج اثر خود را در مسابقه شرکت دهد.

 آثار ارسالی محدودیتی از نظر سابقه نشر در رسانه‌های دیگر (دیجیتالی و یا کاغذی) ندارند و تنها محدویت نشر در سال ۱۳۸۹ برای آثار در نظر گرفته شده است.