فراخوان دهمین جشنواره ی شعر جوان آذربایجان كه قرار است در شهرستان سراب برگزار شود اعلام شد.

آخرین مهلت ارسال آثار:

 15شهریورماه1389

نشانی دبیرخانه:

شهرستان سراب، خیابان معلم،‌اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سراب،‌دفتر انجمن ادبی واقف سرابی 

پست الكترونیكی:

 (جهت ارسال اثر)

Email:ershadesarab@gmail.com

بخش ها و موضوعات:

  بخش آزاد: شامل فكر و فرم 

 بخش ویژه: با موضوعات مهدویت و ولایت فقیه،‌حجاب و عفاف،‌دفاع مقدس و مقاومت اسلامی 

شرایط:

علاقمندان می توانند حداكثر چهار اثر خود را به دو زبان تركی و فارسی به دبیرخانه جشنواره و یا به آدرس اینترنتی فوق الذكر ارسال نمایند. 

حداكثر سن شركت كنندگان در این جشنواره را 29 سال است.