فراخوان اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس غرب استان تهران اعلام شد.

آخرین مهلت ارسال آثار:

31شهریورماه1389

نشانی دبیرخانه:

كرج-45متری گلشهر-بلوارهوشیار-نبش خیابان فرهاد جهانی—اداره كل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

موضوع:

خاطرات مرتبط با هشت سال دفاع مقدس شامل(وقایع کردستان - بمباران شهرها - کمکهای مردمی و ....)

 بخش ها:

الف) خاطرات خود نوشت                   

ب) خاطرات دیگر نوشت

 شرایط:

آثار می بایست  از 2 تا 10 صفحه A4 (یک طرفه ) به صورت تایپ شده باشد.

خاطرات نباید به شکل داستانی باشد

محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد .

آثار فقط در محدوده غرب استان تهران قابل قبول خواهد بود