"علی دهباشی" برای اهل هنر وادبیات وفرهنگ نامی بسیار آشناست

وی مدیر مسئول وسردبیر مجله فرهنگی ادبی" بخارا"است.فروردین سال 1369 با انتشار نشریه "کلک" کار کارستان خود را آغاز کرد. نشر94 شماره کلک فقط در توان مردان بزرگ و فرهنگ دوست این مرز پرگهر می باشد. پس از کلک ازشهریور1377 تاکنون 75 شماره بخارا به همت علی دهباشی منتشر شده است 

نشر مجلات فرهنگی جدا از مخارج سنگین تهیه کاغذ،لیتوگرافی،صحافی وچاپ منوط به مسائل ریز و درشت دیگری است که هرکدام مانع از تداوم انتشارمجله میشودعمر فرهنگی کلک وبخارا به بیست سال رسیده است و همت علی دهباشی مانع از خاموشی چراغ  اهل فرهنگ وزبان وتاریخ ایران شده است.

برای پاسداشت و یاری بخارا چه میتوان کرد؟

فراخوان خرید نشریه بخارا ازطرف چراغ های رابطه واستقبال فرهیختگان وشیفتگان هنر وادبیات ایران مشوقی برای تداوم انتشار نشریات  مستقل ایران است

درگذشته نه چندار دور تعداد قابل توجهی ازهرشماره مجله برای کتابخانه های عمومی در سطح کشور خریداری می شد اما اکنون این خرید کاملا قطع شده است وبدیهی است رقم بسیار زیادی از درآمد اینگونه نشریات حذف شده است

تنها ومنطقی ترین راهکار برای بخارا تک فروشی است اگر در تیراژ گسترده وبصورت نقدی باشد بسیاری از مشكلات مرتفع خواهدشد. پیشنهاد "چراغ های رابطه" این است که هرکدام ما از شماره آینده" بخارا"چند نسخه مثلا 2 نسخه پیش خرید نماییم وبرای دو نفراز دوستان یا آشنایان خود بفرستیم.حتی میتوانیم هنگام پیش خرید، آدرس مورد نظر خود را به نشریه بخارا ارسال نماییم تا مجله مستقیم بدست فرد مورد نظر برسد

درصورت تمایل وجه پیش خرید رابه حساب جاری سپهر0100009347007بانک صادرات شعبه 774 اوایل خیابان میرزای شیرازی به نام علی دهباشی واریز نمایید وچنانچه مایل بودید نامتان دربخش خریداران نشریه بخارا قرار گیرد با "چراغ های رابطه" درمیان بگذارید

نام اهدا کنندگان در این بخش اضافه خواهد شد

 پیش خرید مجله فرهنگی هنری بخارا شماره76

متقاضیان می‌توانند مبلغ  هفت هزار تومان را برای یک شماره به حساب جاری سپهر 0100009347007 بانک صادرات شعبه 774 اوایل خیابان میرزای شیرازی، به نام علی دهباشی واریز کنند و اصل برگه را با ذکر نشانی دقیق (با قید کد پستی) به نشانی  تهران- صندوق پستی 166 – 15655 ارسال نمایند.

نصرت درویشی