محفل شاعران آیینی استان همدان، فراخوان دومین سوگواره ی سراسری شعر هیات را اعلام كرد.

آخرین مهلت ارسال آثار:

۱۰آبان ماه ۱۳۸۹

زمان برگزاری مراسم:

27 و 28 آبان ماه 1389

نشانی دبیرخانه:

همدان - صندوق پستی۱۳۹۶-۶۵۱۵۵

شماره تماس: 

(جهت هماهنگی)

۰۹۱۸۹۰۰۷۳۷۷

شماره ی دورنگار:

۰۸۱۱۲۵۱۸۷۰۸

پست الكترونیكی:

(جهت دریافت آثار)

payboos@yahoo.com

 پایگاه اینترنتی مرتبط:

(جهت ارسال آثار به صورت كامنت)

http://www.nasimesepide.blogfa.com/


موضوع:

مناسبتهای ماه محرم و صفر

 شرایط:

- محدودیتی در قالب و تعداد آثار وجود ندارد.

- آثاری که در جشنواره های مشابه شرکت داده شده و برگزیده شده باشند در بخش داوری شرکت داده نخواهد شد .

- نوشتن نام و نام خانوادگی-آدرس-شماره تلفن الزامی است.

آثار پستی  بایسنی به صورت یك رو تایپ شده و در قطع A4 ارسال گردد.

جوایز:

از صاحبان آثار برتر برای حضور در مراسم دعوت به عمل خواهد آمد. به برگزیدگان هدیه و لوح تقدیر به همراه تندیس سوگواره اعطا خواهد شد .