فراخوان پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر خبرنگاران منتشر شد.

 

آخرین مهلت ارسال آثار:

30 آبان ماه 1389

نشانی دبیرخانه:

تهران، صندوق پستی 3496 – 16765، دبیرخانه‌ی جایزه‌ی شعر خبرنگاران

پست الكترونیكی:

(جهت دریافت آثار بخش ویژه: شاعران بدون كتاب)

sherekhabarnegar@gmail.com

پایگاه اینترنتی مرتبط:

http://www.sherekhabarnegar.blogfa.com/

 

بخش ها:

كتاب سال

بخش ویژه: شاعران بدون كتاب

شرایط:

- كلیه‌ی شاعران (اعم از خبرنگاران و غیرخبرنگاران) و ناشرانی كه كتاب شعر به زبان فارسی منتشركرده‌اند، می توانند آثار خود را به دبیرخانه‌ی این جایزه بفرستند.

- از هر كتاب بایستی 5 نسخه به دبیرخانه ارسال شود.

- كتاب ها بایستی در سال 1388 منتشر و تاریخ انتشار در شناسنامه‌ی آن ذكر شده باشد؛ كتاب چاپ اول باشد؛ و كتاب‌، برگزیده‌ی آثار شاعر نباشد.

علاقه‌مندان به شركت در این بخش نیز می‌توانند آثار خود را تا پایان آبان‌ماه سال جاری به پست الكترونیكی فوق الذكر بفرستند.

 (شرایط خاص بخش ویژه:شاعران بدون كتاب)

 - علاقه‌مندانی که در این بخش شرکت می‌کنند، نباید تا کنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) كتاب منتشر کرده یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند.

‌- شعرها باید به زبان فارسی باشد.

‌- هر شاعر باید بین ‌40 تا ‌50 قطعه از شعرهای خود را به پست الكترونیكی ذكرشده بفرستد یا جمع آثار ارسالی بین 80 تا ‌100 صفحه باشد.

‌- آثار باید در فرمت ویندوز word 2003 یا word 2007 باشد.

‌- حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج كشور آزاد است.

علاقه‌مندان به حضور در این بخش فقط تا پایان آبان‌ماه سال جاری فرصت ارسال شعرهای خود را دارند.

- در بخش ویژه از اثر یا آثار برگزیده تقدیر می‌شود و شاعر برگزیده از طریق رسانه‌های گروهی به جامعه‌ی ادبی معرفی خواهد شد.

جوایز:

در این دوره از جایزه از اثر یا آثار برگزیده تجلیل خواهد شد و فعلا هدیه‌ی مالی برای برگزیدگان درنظر گرفته نشده است.