به نام چاشنی بخش زبان ها

به منظور ارتقای سطح کیفی شعر و گسترش هر چه بیشتر آن، به عنوان پشتوانه فرهنگی و ثروت ملی، پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر برگزار می شود.

امید است شرکت فعال و موثر کلیه عزیزان شاعر، با هر گرایش، سلیقه و سبک شعری موجب بالندگی هرچه بیشتر این هنر ملی گردد.

این جشنواره کاملاً رقابتی است و تمام سنین، مضامین، قالب ها و حوزه های شعری (سنتی، نیمایی و سپید، سرود و ترانه) و بخش ویژه کودک و نوجوان را در بر می گیرد.

بدیهی است ارزیابی بر اساس آثار ارسالی خواهد بود و از برگزیدگان در مراسم اختتامیه تقدیر شایسته ای به عمل خواهد آمد.

 شرایط شرکت:

1-ارسال مجموعه های شعر منتشر شده در فاصله زمانی 1388 و 1389 یا حداقل 10 و حداکثر 20 صفحه شعر (از تازه سروده ها) در هر یک از بخش های مورد نظر شاعران 

2-تکمیل و ارسال فرم شرکت در جشنواره به ضمیمه یک برگ تصویر شناسنامه یا کارت ملی 

مهلت ارسال آثار:

 پایان آذر ماه 1389

نشانی دبیرخانه:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک 7، طبقه چهارم، کد پستی: 1589743111

نشانی پایگاه اینترنتی: 

www.fajrpoetry.ir 

تلفن:

 8342979

 نمابر:

 88861324

 ***فرم شرکت در جشنواره*** 

نام :            نام خانوادگی :             نام پدر : 

شماره شناسنامه:         محل تولد:      تاریخ تولد:        کدملی:

نشانی محل سکونت:     استان:       شهر:           خیابان:

کوچه:       پلاك:         واحد:         کدپستی:

شماره تلفن ثابت:

شمار تلفن همراه: 

نشانی پست الکترونیکی (در صورت امکان):

این جانب با مشخصات فوق و با ارسال ... جلد کتاب ...صفحه شعر آمادگی خود را برای شرکت در بخش سنتی ... نیمایی و سپید...سرود و ترانه ... و بخش کودک و نوجوان ... پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر اعلام می دارم.

تاریخ :             امضاء :