انجمن اهل قلم شهرستان دورود با همكاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان فراخوان هفتمین جشنواره ملی داستان كوتاه مهر را اعلام كرد.

آخرین مهلت ارسال آثار:

25دی ماه 1389

زمان برگزاری مراسم:

25 بهمن ماه 1389

نشانی دبیرخانه:

استان لرستان شهرستان دورود اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی داستان كوتاه مهر

شماره تماس:

06654244087

شماره نمابر:

06654244677

پست الكترونیكی:

(جهت دریافت آثار)

rashnoo_52@yahoo.com

 

بخش ها:

بخش موضوعی: سال همت مضاعف و كار مضاعف

بخش آزاد

 شرایط:

آثار ارسالی  از طریق پست بایستی به صورت تایپ شده بر روی برگه a4 و توسط نرم افزار word 2003 ارسال شود