حوزه هنری خراسان شمالی در نظر دارد جشنواره شعر و داستان جوان را با موضوع انقلاب برگزار نماید.

مهلت ارسال آثار :

20 فروردین 90

آدرس دبیرخانه : 

بجنورد – میدان شهدای دانش آموز – كوچه گلچین –پلاك 73 
تلفن های تماس : 

05842210165و 2210196


شرایط شركت : 

1- داستانها و شعر ها با موضوع این روزنامه ها و مطالب ارائه شده در آنها و از دید شخصی یك هم استانی خراسان شمالی باشد .
2- در داستانهای خود به مطالب ارائه شده در صفحات روزنامه و سیر زمانی اتفاقات توجه شود . 
3- محدودیتی در ارسال آثار وجود ندارد.
4- مشخصات كامل خود را برای هر صفحه شامل : نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، كد ملی ، آخرین مدرك تحصیلی ، آدرس ، شماره تلفن و نیز سوابق فرهنگی هنری خود را به همراه یك قطعه عكس برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمائید .