جشنواره «شعر توحیدی» فراخوان داد.

طبق اعلام دبیرخانه این جشنواره علاقمندان به شركت در جشنواره شعر توحیدی می‌توانند در دو بخش شعر و پژوهش آثار خود را ارسال كنند. 
گفتنی است، در فراخوان در باب موضوع شعر آمده، علاقمندان می‌توانند آثار خود را در موضوعات؛ یگانگی خداوند، نیایش، وصف صفات الهی، ستایش خداوند به دبیرخانه ارسال كنند. 
همچنین مقالات و پژوهش‌های ارسال شده باید در موضوعات؛ پیشینه توحیدی در شعر ایران جهان، گستره و گوناگونی بیان توحید در آثار شاعران، ویژگی‌های شعر توحیدی در آثار شاعران امروز و نقد و تحلیل موقعیت كنونی شعر توحیدی ارسال شود. 
بنا به گفته دبیر این جشنواره، علاقمندان به شركت در جشنواره شعر توحیدی می‌توانند آثار خود را تا پایان اسفند‌ماه 1389 به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان كریم‌خان خیابان استاد نجات‌اللهی، كوچه زبر‌جد، پلاك 4 انجمن ملی شعر امین ارسال كنند. 
بر مبنای اعلام در این نشست خبری، زمان برگزاری اختتامیه جشنواره شعر توحیدی بهار سال 90 خواهد بود.