انجمن ادبی طوبی در نظر دارد شب شعری را در سطح استان برگزار كند. لذا از تمامی شعرای محترم استان اصفهان دعوت می نماید آثار خود را به این انجمن ارسال نمایند.
الف/ شعر:
موضوع ویژه: مقاومت و پایداری، قیام جهانی و مهدویت
...و بخش آزاد
قالب آثار: كلاسیك / سپید
ب/ مقاله:
موضوع: بزرگداشت منتقد فقید، محمد حقوقی( زندگی و آثار)
مهلت ارسال آثار: 30/4/90 
داوری آثار: مرداد ماه 1390
زمان برگزاری: 22/6/90 
مدارك لازم: مشخصات كامل فردی( شناسنامه )/ تلفن ثابت ، همراه/ آدرس دقیق پستی
آدرس ارسال آثار: 
وبلاگ: toobapoem.blogfa.com 
ایمیل: tooba.1384@Gmail.com 
لازم به ذكر است پس از داوری آثار به سه نفر از برگزیدگان در بخش شعر و یك نفر از برگزیدگان در بخش مقاله لوح تقدیر و جوایزی اهدا خواهد شد.