خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

سرویس: فرهنگ و ادب - كتاب

یك ناشر برای انتشار مجموعه‌ی شعر فراخوان داد.

به گزارش بخش كتاب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در متن این فراخوان آمده است: «مؤسسه‌ی انتشارات نگاه از پس چهار دهه تلاش فرهنگی در نشر بهترین نمونه‌های شعر کلاسیک و امروز ایران، بر آن است که طرحی نو درافکند و در روزگاری که سروده‌های شاعران جوان ایران از امکان اندکی برای بروز و ظهور برخوردار است، آثاری از شعر مدرن ایران را که حاصل آفرینشگری نسل امروز است، به جامعه‌ی ادبی ایران عرضه کند؛ از این‌رو با انتشار این فراخوان، از شاعران معاصر می‌خواهد که در صورت تمایل آثار خود را به صورت pdf به نشانی پست الکترونیکی انتشارات نگاه negahpublication.poem@yahoo.com ارسال کنند. بدیهی است انتشارات نگاه پس از بررسی آثاری که در حد یک کتاب شعر باشد و در صورت پذیرفته شدن، با نشانی صاحب اثر تماس گرفته و از ایشان برای مذاکره و عقد قرارداد دعوت به عمل خواهد آورد.

ارسال آثار و هرگونه اطلاع‌رسانی از طریق پست الکترونیکی اعلام‌شده در این فراخوان میسر خواهد بود و پس از وصول اثر در مدت دو ماه، نتیجه‌ی بررسی تنها برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.»

این فراخوان با این هایكو از «هایكوهای ایرانی» همراه شده است: «شعر همان سنجاقکی است / که می‌پرد روی مرداب / و جهان زیر پای اوست.»