جشنواره شعر استانی" كاروان ستاره های خاكی"
موضوع: شهدا
مهلت 15خرداد. 1390

و

چشنواره شعراستانی انتظار "آخرین طلوع"
موضوع. انتظار و مهدویت

شعر و دلنوشته
مهلت ارسال آثار. 30 خرداد 1390

آدرس: تهران . شهرستان ملارد. شهر صفادشت. جنب شهرداری صفادشت. فرهنگسرای بعثت. واحد دبیرخانه ی انجمن ها02623437030