خانه‌ی ادبیات افغانستان و انجمن دوستی ایران و افغانستان فراخوان پنجمین دوره‌ی جشنواره‌ی ادبی قند پارسی را اعلام كرد.

مهلت ارسال آثار:
30قوس(آذرماه)1388

نشانی جهت ارسال آثار:

بخش های مسابقه:

الف) بخش آزاد (ویژه‌ی جوانان):

این بخش در دو رشته‌ی شعر و داستان کوتاه برگزار می‌شود و فقط جوانان زیر 30 سال می‌توانند در آن شرکت کنند.

ب) بخش ویژه: ادبیات پایداری:

بخش ویژه در رشته‌های شعر، داستان، خاطره و مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌ی ادبیات مقاومت برگزار می‌شود و محدودیت سنی ندارد؛ اما ویژه‌ی ادبیات مقاومت وپایداری در افغانستان است.


حوزه جغرافیایی مسابقه:

شرکت‌کنندگان از ایران، افغانستان و دیگر کشور‌ها می‌توانند آثار خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال کنند. در ضمن شاعران و نویسندگان می توانند در هر دو بخش جشنواره شرکت کنند‌.


شرایط:

هر یک از آثار ارسالی حد اکثر از 20 صفحه بیشتر نباشد.

آثار کنونی به دوره‌های پیشین جشنواره فرستاده نشده باشد.

در بخش شعر، کم‌تر از 3 و بیش‌تر از 5 شعر پذیرفته نمی‌شود.

در بخش داستان، بیش از 2 ‌داستان ارسال نشود.

آثار باید با فرمت word و از طریق ایمیل و به شکل فایل ضمیمه ارسال شوند.


جوایز و اختتامیه:

در هر بخش، به سه اثر برتر به رسم یاد‌بود جوایزی اهدا خواهد شد. مراسم پایانی پنجمین دوره‌ی جشنواره‌ی ادبی قند پارسی در تهران برگزار خواهد شد.