کانون غیر دولتی بازتاب اندیشه فراخوان مسابقه ی اینترنتی داستان « قلم مفرغی » را اعلام كرد.

آخرین مهلت ارسال آثار:

 15خردادماه1389

پست الكترونیكی:

(جهت ارسال اثر)

 ghalamefraghi@yahoo.com

ghalamefraghi@gmail.com

وبلاگ مرتبط:

 http://www.ghalamefraghi.tk/

 

موضوع:

 آزاد

 شرایط:

*تمامی فارسی نویسان می توانند در این مسابقه شرکت کنند(کسانی که به زبان فارسی داستان می نویسند).

*محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد.

*هر نویسنده می تواند با حداکثر ۲ داستان در مسابقه شرکت کند.

*داستان ها باید در محیط ورد ۲۰۰۳ به یکی از دو ایمیل فوق الذكرارسال شود. 

 *ارسال نام و نام خانوادگی و شماره تماس نویسنده همراه  آثار الزامیست.     

جوایز:

 *۲۰ اثر برگزیده به عنوان داستان های سال در قالب یک مجموعه داستان چاپ خواهد شد.                  

*دیپلم افتخار،تندیس جشنواره و جوایز ویژه ای به آثار برتر اهدا خواهد شد.